Priečinok Verejné obchodné súťaže

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Verejné obchodné súťaže.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 25).

1-10
21-25

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
OVS 4_2019_stavba včelín Oponice
11.03.2019
11.03.2019
OVS 3/2019, včelín Oponice, opakovaná
M. Žigrai07.02.201907.02.2019
VOS c.2/2019/SPU odpredaj stavby včelín Oponice
M. Žigrai10.01.201910.01.2019
OVS 1/2019/SPU odpredaj pozemku KalváriaM. Žigrai
10.01.2019
10.01.2019
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetu pod aulou budovy rektorátu SPU v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univer...
28.03.2018
28.03.2018
súťažné podklady k OVS_3_2017_SPU_nájom bufetu v ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre 5.6.2017M. Žigrai
05.06.2017
05.06.2017
súťažné podklady k OVS_2_2017_SPU_nájom bufetu v pavilóne S FEM SPU v Nitre 5.6.2017
05.06.2017
05.06.2017
súťažné podklady k VOS - dočasný nájom nehnuteľného majetku- pozemkyVOS/01/2017/SPUM. Žigrai
08.03.2017
08.03.2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemku30.09.2016
30.09.2016
ovs- predaj pozemkuJ. Sochorová
30.09.2016
30.09.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

NázovVstup do priečinka
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná
Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre