Folder Verejné obchodné súťaže

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Verejné obchodné súťaže.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 20 of 25).

11-20

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Energetický štítok ŠD Poľnohospodár
07/29/2016
07/29/2016
Dodatok č.1 k pokynom OVS k.ú.Chrenová-ŠD Poľnohospodár
J. Sochorová
07/29/2016
07/29/2016
Pokyny k obchodnej verejnej súťaži na prenájom bufetu SPU v Nitre vyhlásenej vna www.avizo.sk
07/22/2016
07/22/2016
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľného
J. Sochorová07/15/201607/15/2016
Príloha 2 k OVS prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóne
O. Roháčiková03/22/2016
03/22/2016
Príloha 5 Návrh zmluvy k OVS na prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóne
O. Roháčiková03/22/2016
03/22/2016
Príloha 4 k OVS prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóneO. Roháčiková03/22/2016
03/22/2016
Príloha 3 k OVS prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóne
O. Roháčiková03/22/2016
03/22/2016
Príloha 1 k OVS prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóne
O. Roháčiková03/22/2016
03/22/2016
Príloha 1 k OVS prenájom bufetov - pod aulou a v S pavilóne03/22/201603/22/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 2).

NameEnter folder
Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná
Súťažné podklady k VOS na prenájom bufetov SPU v Nitre