Priečinok Štúdium

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Štúdium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Akademický kalendár
30.05.201209.10.2019
Prijímanie na štúdium
M. Granátová30.05.2012
21.08.2019
Študijný poriadok 2019 čiernobiely úplné znenie
27.03.201821.08.2019
Praxe (odborné stáže)
30.05.2012
27.03.2018
Jazyková príprava
30.05.2012
02.05.2016
Finančná podpora študentov30.05.2012
02.05.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.