Priečinok Habilitačné konanie

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Habilitačné konanie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 5 z 5).

Názov
Vstup do priečinka
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Ing. Martin Prčík, PhD.