Priečinok doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10
11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Zverejnenie_vymenúvacieho_konania
23.04.201926.11.2019
Výpis_z_uzn_VR_FEŠRR_11_08_2019
V. Magáthová
25.11.2019
25.11.2019
Prezenčná_listina_z_VR_FEŠRR_8_11_2019
21.11.201921.11.2019
Návrh_IK_na_vymenovanie
V. Magáthová
19.11.2019
19.11.2019
Oznámenie_o_inauguračnej_prednáške
V. Magáthová
09.10.2019
09.10.2019
OP_prof. Bielek
V. Magáthová02.10.2019
02.10.2019
OP_prof. Vilček
V. Magáthová
02.10.2019
02.10.2019
OP_prof. Škvareninová02.10.2019
02.10.2019
Rozhodnutie_o_oponentoch_predsedu_a_členov_IK_a téme_IP
29.05.2019
29.05.2019
Rozhodnutie o komisii, oponentoch a téme inauguračnej prednášky
18.04.2019
18.04.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.