Priečinok Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Dagmar Hillová, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 15 z 15).

11-15

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
publikačná činnosť
23.04.2019
23.04.2019
habilitačná komisia a oponeti HP
A. Matuškovičová
23.04.2019
23.04.2019
VPCH
23.04.2019
23.04.2019
Plnenie kritériíA. Matuškovičová
23.04.2019
23.04.2019
ŽiadosťA. Matuškovičová
23.04.2019
23.04.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.