Priečinok Traktor s príslušenstvom

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Traktor s príslušenstvom.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Výzva na predkladanie ponúk
A. Kentošová
06.05.2019
06.05.2019
Príloha č.5 Návrh Kúpnej zmluvy
06.05.2019
06.05.2019
Prílohy č.3 a 4 Návrh na plnenie kritérií a Súhlas s OPA. Kentošová06.05.201906.05.2019
Príloha č.2 Návrh plnenia
A. Kentošová06.05.201906.05.2019
Príloha č.1 Opis predmetu zákazkyA. Kentošová06.05.2019
06.05.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.