Folder Servis zdvíhacích zariadení

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Servis zdvíhacích zariadení .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

Name
Comments
Entered byDocument dateModifications
Display
Attachment
Výzva na predkladanie ponúk
07/29/2019
07/29/2019
Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo
A. Kentošová
07/29/2019
07/29/2019
Prílohy č.3,5,6
Príloha č.3 Návrh na plnenie krit...07/29/2019
07/29/2019
Typy zariadení ako aj formulár cenovej ponuky
07/29/2019
07/29/2019
Špecifikácia služieb, ktoré sú predmetom zákazky
07/29/201907/29/2019


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.