Priečinok Žarnovský Jozef Ing., PhD.

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Žarnovský Jozef Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
07.03.2017
07.03.2017
Životopis
09.03.2015
09.03.2015
Rozhodnutie VR TFJ. Bacskorová19.04.2013
19.04.2013
Návrh habilitačnej komisie
J. Bacskorová
19.04.2013
19.04.2013
Prezenčná listina z VR TF
J. Bacskorová17.04.2013
17.04.2013
Zloženie VR TF16.04.2013
16.04.2013
Oponent prof. Ing. A. Sloboda, PhD.J. Bacskorová
20.03.2013
20.03.2013
Oponent Dr.h.c.prof. Ing. V. Kročko, CSc.
J. Bacskorová
20.03.2013
20.03.2013
Oponent doc. Ing. F. Helebrant, CSc.,20.03.2013
20.03.2013
Výpis zo zápisnice VR TF
18.03.201319.03.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.