Priečinok Kotus Martin Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kotus Martin Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10
11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
07.03.2017
07.03.2017
Prezenčná listina VR TF
03.03.2017
03.03.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
J. Bacskorová02.03.2017
02.03.2017
ŽivotopisJ. Bacskorová09.03.2015
09.03.2015
Rozhodnutie VR TF
18.11.2013
18.11.2013
Zloženie VR TF
J. Bacskorová14.11.2013
14.11.2013
Návrh habilitačnej komisie
J. Bacskorová
14.11.2013
14.11.2013
Žiadosť o habilitáciuJ. Bacskorová
14.06.2013
14.06.2013
Oponent prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
27.05.2013
27.05.2013
Oponent doc. Ing. J. Fries, PhD.
27.05.201327.05.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.