Priečinok Lendelová Jana Ing., PhD.

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Lendelová Jana Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
DekrétJ. Bacskorová07.03.2017
07.03.2017
Prezenčná listina VR TFJ. Bacskorová
03.03.2017
03.03.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
J. Bacskorová
02.03.2017
02.03.2017
Životopis
J. Bacskorová24.10.2014
24.10.2014
Súhlas dotknutej osoby24.10.2014
24.10.2014
Výpis z VR 9.4.2014
J. Bacskorová
14.04.2014
14.04.2014
Záznam habilitačnej komisie
10.04.201410.04.2014
Hodnotiaca správa
10.04.2014
10.04.2014
Oponent doc. Ing. P. Kunc, PhD.
J. Bacskorová17.03.201417.03.2014
Oponent prof. Ing. Š. Mihina, PhD.
17.03.2014
17.03.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.