Priečinok Lukáč Ondrej Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Lukáč Ondrej Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10
11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezečná listina VR TF
J. Bacskorová
08.03.2017
08.03.2017
Dekrét
J. Bacskorová
07.03.2017
07.03.2017
Výpis z VR
23.11.201523.11.2015
Hodnotiaca správa
20.11.2015
20.11.2015
Zloženie VR TFJ. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Oponent prof. Ing. J. Volf, DrSc.
18.08.2015
18.08.2015
Oponent prof. Ing. V. Stoffová, CSc.
16.07.201516.07.2015
Oponet doc. Ing. J. Rédl, PhD.
J. Bacskorová
24.06.2015
24.06.2015
Životopis
11.12.2014
11.12.2014
Komisia a oponenti
02.12.2014
02.12.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.