Priečinok Kováč Ján Ing., PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kováč Ján Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10 11-14

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
J. Bacskorová07.03.2017
07.03.2017
Prezenčná listina VR TF
J. Bacskorová01.03.201701.03.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
J. Bacskorová28.02.2017
28.02.2017
Výpis z VR
23.11.2015
23.11.2015
Hodnotiaca správa
J. Bacskorová20.11.201520.11.2015
Kritériá
20.11.2015
20.11.2015
Zloženie VR TF
20.11.2015
20.11.2015
Oponent doc. Ing. J. Mašek, PhD.
J. Bacskorová10.06.2015
10.06.2015
Oponent doc. Ing. P. Beňo, PhD.01.06.2015
01.06.2015
Oponent prof.Ing. L. Noizdrovický, PhD.
11.05.2015
11.05.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.