Priečinok Koprda Štefan Ing., PhD.

Strom dokumentov   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Koprda Štefan Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR TFJ. Bacskorová
08.03.2017
08.03.2017
Dekrét
07.03.2017
07.03.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová
23.11.2015
23.11.2015
Hodnotiaca správa
J. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Kritériá20.11.201520.11.2015
Zloženie VR TF
20.11.2015
20.11.2015
Oponent doc. RNDr. Š. Hubálovký, Ph.D.
29.06.201529.06.2015
Návrh na pokračovanie habilitačného konania
J. Bacskorová03.06.201503.06.2015
Oponent prof. Ing. D. Hrubý, PhD.
02.06.201502.06.2015
Oponent prof. RNDr. Ing. J. Šťastný, CSc.
01.06.2015
01.06.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.