Priečinok Koprda Štefan Ing., PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Koprda Štefan Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10 11-13

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR TF
08.03.2017
08.03.2017
Dekrét
07.03.2017
07.03.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová23.11.201523.11.2015
Hodnotiaca správaJ. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Kritériá
J. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Zloženie VR TF
J. Bacskorová
20.11.2015
20.11.2015
Oponent doc. RNDr. Š. Hubálovký, Ph.D.
J. Bacskorová
29.06.2015
29.06.2015
Návrh na pokračovanie habilitačného konania
J. Bacskorová03.06.201503.06.2015
Oponent prof. Ing. D. Hrubý, PhD.
J. Bacskorová02.06.201502.06.2015
Oponent prof. RNDr. Ing. J. Šťastný, CSc.
J. Bacskorová01.06.201501.06.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.