Priečinok Kažimírová Viera Ing., PhD.

Strom dokumentov
   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kažimírová Viera Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výpis zo zasadnutia VR SPU v Nitre
28.04.2017
28.04.2017
Dekrét
J. Bacskorová
28.04.2017
28.04.2017
Prezenčná listina VR TFJ. Bacskorová
13.04.2017
13.04.2017
Hodnotiaca správa13.04.2017
13.04.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
28.02.2017
28.02.2017
Oponent doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
J. Bacskorová
20.02.2017
20.02.2017
Oponent doc. Ing. Petr Vaculík,Ph.D.25.01.201725.01.2017
Oponent prof. Ing. L. Nozdrovický, PhD.10.01.201710.01.2017
Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentovJ. Bacskorová
14.11.2016
14.11.2016
Žiadosť o habilitáciu
J. Bacskorová11.11.201611.11.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.