Priečinok Kažimírová Viera Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kažimírová Viera Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výpis zo zasadnutia VR SPU v Nitre
28.04.2017
28.04.2017
Dekrét
28.04.201728.04.2017
Prezenčná listina VR TF
J. Bacskorová
13.04.2017
13.04.2017
Hodnotiaca správaJ. Bacskorová13.04.201713.04.2017
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
28.02.2017
28.02.2017
Oponent doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
20.02.2017
20.02.2017
Oponent doc. Ing. Petr Vaculík,Ph.D.
25.01.2017
25.01.2017
Oponent prof. Ing. L. Nozdrovický, PhD.
J. Bacskorová10.01.2017
10.01.2017
Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov
J. Bacskorová
14.11.2016
14.11.2016
Žiadosť o habilitáciu
J. Bacskorová
11.11.2016
11.11.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.