Priečinok Jablonický Juraj Ing., PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Jablonický Juraj Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Dekrét
J. Bacskorová07.03.2017
07.03.2017
Prezenčná listina VR
14.11.2016
14.11.2016
Výpis z VR
J. Bacskorová
14.11.2016
14.11.2016
Hodnotiaca správa14.11.2016
14.11.2016
Oponent prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
08.09.2016
08.09.2016
Oponent prof. Ing. Alexej Chovanec, CSc.
J. Bacskorová15.08.201615.08.2016
Oponent prof. Ing. A. Žikla, CSc.
20.07.2016
20.07.2016
Návrh na pokračovanie habilitanta
09.05.2016
09.05.2016
Kritériá
J. Bacskorová09.05.201609.05.2016
Životopis
05.05.2016
05.05.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.