Priečinok Olejár Martin Ing., PhD.

   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Olejár Martin Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10
11-13

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
J. Bacskorová07.05.201807.05.2018
Výpis z VR TFJ. Bacskorová
23.04.2018
23.04.2018
Prezenčná listina VR TF
J. Bacskorová19.04.2018
19.04.2018
Hodnotiaca správa
19.04.2018
19.04.2018
Stanovisko habilitačnej komisieJ. Bacskorová19.04.2018
19.04.2018
Oponent prof. Ing. R. Adamovský, DrSc.
23.01.2018
23.01.2018
Oponent doc. Ing. P. Beňo, PhD.
23.01.201823.01.2018
Oponent prof. Ing. V. Rataj, PhD.J. Bacskorová22.01.2018
22.01.2018
Žvotopis
J. Bacskorová30.11.201730.11.2017
Súhlas dotknutej osoby
30.11.201730.11.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.