Folder Cviklovič Vladimír Ing., PhD.

Document tree
   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Cviklovič Vladimír Ing., PhD..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 12).

1-10
11-12

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Dekrét
12/11/2017
12/11/2017
Výpis z VR
11/24/2017
11/24/2017
Hodnotiaca správaJ. Bacskorová
11/22/2017
11/22/2017
Prezenčná listina VR
J. Bacskorová11/22/2017
11/22/2017
Stanovisko habilitačnej komisieJ. Bacskorová10/05/2017
10/05/2017
Oponent prof. Ing. Jaroslav Volf, DrSc.
06/30/2017
06/30/2017
prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc.
J. Bacskorová
06/27/2017
06/27/2017
Oponentka doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
06/26/201706/26/2017
Kritériá na habilitačné konanie
04/18/201704/18/2017
Žiadosť o habilitáciu
J. Bacskorová04/18/201704/18/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.