Priečinok Cviklovič Vladimír Ing., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Cviklovič Vladimír Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
DekrétJ. Bacskorová11.12.2017
11.12.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová24.11.2017
24.11.2017
Hodnotiaca správa
22.11.201722.11.2017
Prezenčná listina VR
22.11.2017
22.11.2017
Stanovisko habilitačnej komisie
J. Bacskorová
05.10.2017
05.10.2017
Oponent prof. Ing. Jaroslav Volf, DrSc.
30.06.2017
30.06.2017
prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc.
J. Bacskorová27.06.2017
27.06.2017
Oponentka doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
26.06.2017
26.06.2017
Kritériá na habilitačné konanie
18.04.2017
18.04.2017
Žiadosť o habilitáciu
J. Bacskorová18.04.201718.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.