Priečinok Čičo Peter Doc. Ing., PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Čičo Peter Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10
11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Príloha
Informácia zo zasadnutia VR TF J. Bacskorová08.03.2017
08.03.2017
Prezenčná listina VR TF
08.03.2017
08.03.2017
Výpis z VR
J. Bacskorová
16.12.2014
16.12.2014
Inauguračný záznam
16.12.2014
16.12.2014
Profesný životopis
24.10.2014
24.10.2014
Žiadosť o vymenovanie za profesora
14.10.201414.10.2014
Súhlas dotknutej osoby
14.10.201414.10.2014
Oponentský posudok prof. Ing. L. Nozdrovický, PhD.
J. Bacskorová25.06.201425.06.2014
Oponentský posudok prof. Ing. J. Posta, CSc.
12.06.2014
12.06.2014
Posudok prof. Ing. E. Gondár, PhD.
04.06.2014
04.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.