Priečinok Gálik Roman Doc. Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Gálik Roman Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výpis zo zasadnutia VR SPU v NitreJ. Bacskorová06.03.2017
06.03.2017
Prezenčná listina VR SPU v NitreJ. Bacskorová
06.03.2017
06.03.2017
Dekrét
J. Bacskorová06.03.201706.03.2017
Výpis z VRJ. Bacskorová24.04.2015
24.04.2015
Hodnotiaca správa
20.04.2015
20.04.2015
VR prezenčka
J. Bacskorová
20.04.2015
20.04.2015
Oponent prof. Ing. S. Hluchý, CSc.
J. Bacskorová
26.02.2015
26.02.2015
Oponent Dr.s.c. prof. Ing. M. Šoch, CSc.
J. Bacskorová
12.02.2015
12.02.2015
Oponent Dr.h.c. prof.Ing. J. mareček, DrSc.10.02.2015
10.02.2015
Žiadosť o inauguráciu
J. Bacskorová02.12.201402.12.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.