Priečinok Korenko Maroš Doc. Ing., PhD.

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Korenko Maroš Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10
11-12

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR SPU v Nitre
J. Bacskorová
06.03.2017
06.03.2017
Výpis zo zasadnutia VR SPU v Nitre
J. Bacskorová
06.03.2017
06.03.2017
Výpis z VR
23.11.2015
23.11.2015
Hodnotiaca správa
J. Bacskorová23.11.2015
23.11.2015
Zloženie VR TF
20.11.2015
20.11.2015
Oponent Dr.h.c.mult.prof. Ing. Juraj Siany, DrSc.06.10.201506.10.2015
Oponent prof. Ing. J. Jurman, CSc.
06.07.2015
06.07.2015
Oponent Dr.h.c. prof. Ing. V. Kročko, CSc.
J. Bacskorová11.06.2015
11.06.2015
Návrh na započatie vymenúvacieho konania
21.04.2015
21.04.2015
Súhlas dotknutej osobyJ. Bacskorová21.04.2015
21.04.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.