Priečinok Findura Pavol Doc. Ing., PhD.

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Findura Pavol Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Výpis zo zasadnutia VR SPU v NitreJ. Bacskorová
06.03.2017
06.03.2017
Prezenčná listina VR SPU v Nitre
06.03.201706.03.2017
Hodnotiaca správa
18.11.2016
18.11.2016
Výpis z VRJ. Bacskorová
14.11.2016
14.11.2016
Prezenčná listina VR
14.11.2016
14.11.2016
Oponent Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír kročko, CSc.J. Bacskorová
24.08.2016
24.08.2016
Oponent prof.Christo Beloev
25.07.2016
25.07.2016
Oponent dr.h.c.prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
16.06.2016
16.06.2016
Žiadosť o vymenovanie za profesora
J. Bacskorová09.05.201609.05.2016
Kritériá
09.05.2016
09.05.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.