Priečinok Palková Zuzana Doc. Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Palková Zuzana Doc. Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Prezenčná listina VR SPU
18.05.2018
18.05.2018
Výpis z uznesenia VR SPU
18.05.2018
18.05.2018
Oponent prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
J. Bacskorová
17.05.2018
17.05.2018
Oponent prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
17.05.2018
17.05.2018
Oponent prof. Ing. R. Adamovský, DrSc.
J. Bacskorová17.05.201817.05.2018
Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov
17.05.2018
17.05.2018
Súhlas dotknutej osoby
17.05.201817.05.2018
Výpis z VR TF
17.05.2018
17.05.2018
Prezenčná listina VR TFJ. Bacskorová
17.05.2018
17.05.2018
Kritéria
J. Bacskorová
17.05.2018
17.05.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.