Priečinok Moravčíková Jana, Ing., PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Moravčíková Jana, Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zverejňovanie habilitačného konania
E. Piecková19.05.2017
18.10.2018
Prezencna listina VR FBP 21. 11. 2017E. Piecková29.11.2017
29.11.2017
OP_Razna
07.08.2017
11.09.2017
OP_Blehova
E. Piecková
24.08.2017
11.09.2017
OP_Backor
E. Piecková07.08.2017
11.09.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.