Priečinok Musilová Janette, doc., Ing., PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Musilová Janette, doc., Ing., PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zverejnenie vymenúvacieho konania
E. Piecková
21.11.2017
27.09.2018
Prezencna listina VR SPU 03. 05. 2018
10.05.201829.05.2018
Prezencna listina VR FBP 10. 4. 2018E. Piecková19.04.2018
19.04.2018
OP_Golian
20.02.2018
05.03.2018
OP_Nagy
20.02.201805.03.2018
OP_Jarosova
20.02.2018
05.03.2018
Zoznam publikovaných prác a citácií
06.12.2017
06.12.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.