Priečinok Ing.Cyril Hrnčár,PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Cyril Hrnčár,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oponentský posudok - Massányi Peter, prof. MVDr.,DrScĽ. Pajtášová
27.01.2020
27.01.2020
Oponentský posudok - Rafay Ján, doc. RNDr., CSc.
Ľ. Pajtášová
27.01.2020
27.01.2020
Oponentský posudok - Zeman Michal, prof.RNDr.,DrSc
21.01.2020
21.01.2020
Zloženie habilitačnej komisieĽ. Pajtášová27.11.2019
27.11.2019
Životopis
Ľ. Pajtášová
27.11.2019
27.11.2019
Žiadosť o zahájenie habilitačného konania
27.11.2019
27.11.2019


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.