Priečinok Mgr.Peter Juhás,PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Mgr.Peter Juhás,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Udelenie vedecko-pedagogického tituluE. Hallová
07.01.2019
07.01.2019
Hodnotiaca správa z habilitačnej prednášky
23.11.2018
23.11.2018
Výpis z VR FAPZ z 15.11.2018E. Hallová
20.11.2018
20.11.2018
Prezenčná listina z VR FAPZ z 15.11.2018
16.11.2018
16.11.2018
Zápis z habilitačnej prednášky
E. Hallová16.11.201816.11.2018
Oponentský posudok
25.07.2018
25.07.2018
Oponentský posudokE. Hallová26.06.201826.06.2018
Oponentský posudok
E. Hallová22.06.2018
22.06.2018
Zloženie VR FAPZ
E. Hallová18.04.201818.04.2018
Schválenie habilitačnej komisie
18.04.2018
18.04.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.