Priečinok Ing.Róbert Chlebo,PhD.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Róbert Chlebo,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent04.12.201704.12.2017
Výpis z VR FAPZE. Hallová
15.11.2017
15.11.2017
Prezenčná listina z VR FAPZ
15.11.2017
15.11.2017
Hodnotiaca správa z habilitačného konania14.11.201714.11.2017
Oponentský posudok
19.07.2017
19.07.2017
Oponentský posudok
19.07.2017
19.07.2017
Oponentský posudok
E. Hallová29.05.2017
29.05.2017
Zloženie VR FAPZ
21.04.2017
21.04.2017
Schválenie habilitačnej komisie
21.04.2017
21.04.2017
Žiadosť o habilitáciu
E. Hallová21.04.2017
21.04.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.