Priečinok Ing.Marek Živčák,PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing.Marek Živčák,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dátumE. Hallová02.03.2017
02.03.2017
Výpis z uznesenia VR FAPZE. Hallová
27.02.2017
27.02.2017
Prezenčná listina VR FAPZ
27.02.2017
27.02.2017
Zloženie VR FAPZ
E. Hallová24.02.201724.02.2017
Návrh habilitačnej komisieE. Hallová
20.11.2015
20.11.2015
Zápis z habilitačnej prednášky
20.11.2015
20.11.2015
Oponentský posudok
E. Hallová18.09.2015
18.09.2015
Oponentský posudok
17.09.2015
17.09.2015
Oponentský posudokE. Hallová09.09.201509.09.2015
Životopis habilitanta
E. Hallová
21.04.2015
21.04.2015


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.