Priečinok doc.Ing.Róbert Toman,Dr.

Strom dokumentov
   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Róbert Toman,Dr..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 14).

1-10
11-14

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPríloha
Udelenie vedecko-pedagogického titulu
16.11.2018
16.11.2018
Prezenčná listina z VR SPU
E. Hallová17.05.2018
17.05.2018
Výpis z VR SPU
17.05.2018
17.05.2018
Výpis z VR FAPZ
E. Hallová
13.04.2018
13.04.2018
Prezenčná listina z VR FAPZ
13.04.2018
13.04.2018
Návrh inaguračnej komisie
E. Hallová12.04.2018
12.04.2018
Zápis z inauguračnej prednášky
E. Hallová12.04.201812.04.2018
Zloženie VR FAPZ
28.02.2018
28.02.2018
Oponentský posudok
E. Hallová28.02.201828.02.2018
Oponentský posudok
E. Hallová
28.02.2018
28.02.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.