Priečinok doc.Ing.Róbert Toman,Dr.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Róbert Toman,Dr..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (11 - 14 z 14).

11-14

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Oponentský posudokE. Hallová28.02.2018
28.02.2018
Životopis inaugurantaE. Hallová
28.02.2018
28.02.2018
Schválenie ianuguračnej komisie
28.02.2018
28.02.2018
Žiadosť o vymenovanie za profesora
E. Hallová
28.02.2018
28.02.2018


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.