Priečinok doc.Ing.Jaroslav Kmeť,PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Jaroslav Kmeť,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 15).

1-10
11-15

NázovKomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor dátum
E. Hallová
02.03.2017
02.03.2017
Prezenčná listina VR SPU
E. Hallová
27.02.2017
27.02.2017
Prezenčná listina VR FAPZ
27.02.2017
27.02.2017
Žiadosť o vymenovanie za profesora
E. Hallová
24.02.2017
24.02.2017
Výpis z uznesenia VR SPU
E. Hallová24.02.201724.02.2017
Zloženie VR SPU
E. Hallová
24.02.2017
24.02.2017
Zloženie VR FAPZ
E. Hallová24.02.201724.02.2017
Výpis z uznesenia VR FAPZ
24.02.2017
24.02.2017
Schválenie inauguračnej komisie
24.02.2017
24.02.2017
Návrh inauguračnej komisie
24.02.201724.02.2017


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.