Priečinok Kačániová Miroslava, doc. Ing. PhD.

Strom dokumentov   

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kačániová Miroslava, doc. Ing. PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zverejnenie vymenúvacieho konania
E. Piecková18.04.201403.03.2017
OP_Chrenek
V. Kováčová
18.04.2014
02.05.2014
Zoznam publikovaných prác a ohlasov
18.04.2014
18.04.2014
Prezenčná listina VR SPU 29.4.2013
18.04.2014
18.04.2014
Prezenčná listina VR FBP 11.04.2013
N. Lukáč18.04.2014
18.04.2014
OP_Rada
18.04.201418.04.2014
OP_Bauerova
18.04.2014
18.04.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.