Priečinok doc.Ing.Jaroslav Slamečka,PhD.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Jaroslav Slamečka,PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Oponentský posudok - Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD..
08.09.2020
08.09.2020
Oponentský posudok - Bartoš Luděk , prof. Ing.,DrSc.
Ľ. Pajtášová
07.08.2020
07.08.2020
Oponentský posudok - Šimko Milan, prof. Ing., PhD.03.08.202003.08.2020
životopis
Ľ. Pajtášová27.05.202027.05.2020
zloženie inauguračnej komisie
Ľ. Pajtášová26.05.202026.05.2020
Žiadosť o zahájenie inauguračného konania
26.05.2020
26.05.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.