Priečinok doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Stanovisko inauguračnej komisie
02.10.202002.10.2020
Oponentský posudok prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
26.08.202028.08.2020
Oponentský posudok prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
17.07.202017.07.2020
Oponentský posudok prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
08.07.2020
08.07.2020
Zverejnenie inauguračného konania
V. Vozárová05.05.2020
02.06.2020


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.