Folder Laboratórne príslušenstvo

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Laboratórne príslušenstvo .

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 6 of 6).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Príloha č.4 Čestné vyhlásenie _ konflikt záujmov
A. Kentošová06/16/2020
06/16/2020
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie § 32 ods.1 písm. f)
06/16/2020
06/16/2020
Príloha č. 2 Formulár cenovej ponuky
06/16/202006/16/2020
Príloha č.1 Opis predmetu zákazky
A. Kentošová06/16/2020
06/16/2020
Výzva na predkladanie ponúk
06/16/2020
06/16/2020
Spievodný list k výzve na predkladanie ponúk
06/16/2020
06/16/2020


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.