Priečinok Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2007

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2007.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha správy o zahr.vzťahoch 2007 - Tabuľky č.12,13,14,15,17,18,19,20,21
G. Slivinská01.08.201201.08.2012
Príloha správy o zahr.vzťahoch 2007 - Tabuľky č.4,5,6,7,11
G. Slivinská
01.08.2012
01.08.2012
Príloha správy o zahr.vzťahoch 2007 - Tabuľky č.1,2,3,8,10 Projekty
G. Slivinská01.08.2012
01.08.2012
Správa o zahraničných vzťahoch SPU 2007
01.08.201201.08.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.