Priečinok Odpredaj/Prevod majetku

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Odpredaj/Prevod majetku.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10 11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Ponuka na predaj majetku 2020 ÚUS SPU v Nitre
M. Žigrai18.05.202018.05.2020
Odpredaj nepotrebného majetku-autá 2
08.11.2017
08.11.2017
Kúpna zmluva - príloha 1- odpredaj pozemku
J. Sochorová30.09.201630.09.2016
ovs- predaj pozemku
30.09.2016
30.09.2016
Energetický štítok ŠD Poľnohospodár
29.07.201629.07.2016
Dodatok č.1 k pokynom OVS k.ú.Chrenová-ŠD Poľnohospodár
29.07.201629.07.2016
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľného J. Sochorová
15.07.2016
15.07.2016
Odpredaj nepotrebného majetku-autá
J. Sochorová
12.01.2016
12.01.2016
Pokyny VOS Pribina
16.09.2014
16.09.2014
Predmet prevodu: traktory ZetorZ. Palková09.06.2014
09.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

Názov
Vstup do priečinka
Podmienky OVS študentský domov Poľnohospodár