Folder Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

   
Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10 11

Name
CommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1000 € podľa § 99 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013 (4. štvrťrok 2013)
02/12/2014
02/12/2014
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1000 € podľa § 99 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013 ( 3. štvrťrok 2013 )
E. Knížatová11/06/2013
11/06/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013 ( 2. štvrťrok 2013 )E. Knížatová07/22/2013
07/22/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013 )
E. Knížatová04/16/201304/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 (4. štvrťrok 2012 )
E. Knížatová
02/07/2013
04/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2012 - 30.09.2012 (3. štvrťrok 2012)
E. Knížatová10/08/2012
04/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012 (1. štvrťrok 2012 )
E. Knížatová
10/04/2012
04/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2011 - 31.12.2011 ( 4. štvrťrok 2011 )
E. Knížatová10/04/201204/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2011 - 30.09.2011 (2. štvrťrok 2011 )
E. Knížatová10/04/201204/17/2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 - 30.06.2011 (2. štvrťrok 2011 )
10/04/2012
04/17/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.