Priečinok Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10
11

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1000 € podľa § 99 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013 (4. štvrťrok 2013)
12.02.2014
12.02.2014
Súhrnná správa o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1000 € podľa § 99 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013 ( 3. štvrťrok 2013 )
06.11.2013
06.11.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013 ( 2. štvrťrok 2013 )
22.07.201322.07.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013 ( 1. štvrťrok 2013 )
E. Knížatová16.04.2013
17.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 (4. štvrťrok 2012 )
07.02.2013
17.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2012 - 30.09.2012 (3. štvrťrok 2012)
E. Knížatová08.10.201217.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012 (1. štvrťrok 2012 )
E. Knížatová04.10.201217.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.10.2011 - 31.12.2011 ( 4. štvrťrok 2011 )
04.10.2012
17.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2011 - 30.09.2011 (2. štvrťrok 2011 )
04.10.2012
17.04.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 - 30.06.2011 (2. štvrťrok 2011 )
E. Knížatová04.10.2012
17.04.2013


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.