Priečinok Dokumenty AS SPU v Nitre

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Dokumenty AS SPU v Nitre.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Zápisnica z výsledku volieb do AS SPU v Nitre na volebné obdobie rokov 2014 - 2018
M. Cigáňová
24.10.2014
24.10.2014
Zásady volieb do AS SPU v Nitre
M. Cigáňová
12.06.2013
12.06.2013
Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
12.06.201312.06.2013
Zápisnica z výsledkov volieb do AS SPU v Nitre za zamestnaneckú časť na volebné obdobie 2010 - 2014
M. Cigáňová04.10.201204.10.2012
Rokovací poriadok AS SPU v Nitre
M. Cigáňová
04.10.2012
04.10.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.