Priečinok Vnútorné predpisy SPU schválené AS SPU v Nitre

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Vnútorné predpisy SPU schválené AS SPU v Nitre.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 14).

Názov
Vstup do priečinka
Zasady volieb do AS SPU v Nitre
Štipendijný poriadok SPU v Nitre
Disciplinárny poriadok SPU v Nitre
Študijný poriadok
Rokovací poriadok Akademického senátu SPU v Nitre
Rokovací poriadok Vedeckej rady SPU v Nitre
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie SPU v Nitre
Poriadok poplatkov
Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre
Štatút Správnej rady SPU v Nitre