Priečinok Študijný poriadok

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Študijný poriadok.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 13).

1-10

NázovKomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Študijný poriadok SPU v Nitre (úplné znenie - informatívne k 13.5.2020)E. Hudáková
18.05.2020
18.05.2020
Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
E. Hudáková18.05.2020
18.05.2020
Študijný poriadok SPU v Nitre (úplné znenie - informatívne k 25.6.2019)
E. Hudáková04.07.2019
04.07.2019
Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
E. Hudáková
04.07.2019
04.07.2019
Študijný poriadok SPU v Nitre (úplné znenie k 31. 1. 2018)
16.02.2018
16.02.2018
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
E. Hudáková16.02.201816.02.2018
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
23.05.2016
24.05.2016
Študijný poriadok SPU v Nitre (úplné znenie k 11. 5. 2016)
E. Hudáková
23.05.2016
23.05.2016
Študijný poriadok SPU v Nitre (úplné znenie k 24. 2. 2016)
29.02.201629.02.2016
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku SPU v Nitre
29.02.2016
29.02.2016


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.