Priečinok Poriadok poplatkov

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Poriadok poplatkov.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Poriadok poplatkov SPU v Nitre (úplné znenie - informatívne k 25. 6. 2019)E. Hudáková04.07.2019
04.07.2019
Dodatok č. 5 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
04.07.2019
04.07.2019
Poriadok poplatkov SPU v Nitre (úplné znenie k 16. 5. 2017)
29.05.201729.05.2017
Dodatok č. 5 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre29.05.2017
29.05.2017
Poriadok poplatkov SPU v Nitre (úplné znenie k 14. 3. 2016)E. Hudáková29.02.201625.08.2016
Dodatok č. 4 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
29.02.2016
29.02.2016
Poriadok poplatkov SPU v Nitre (úplné znenie k 8. 7. 2015)
E. Hudáková15.07.2015
15.07.2015
Dodatok č. 3 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
E. Hudáková
15.07.2015
15.07.2015
Dodatok č. 2 k Poriadku poplatkov SPU v Nitre
M. Cigáňová26.02.2015
26.02.2015
Úplné znenie Poriadku poplatkov SPU v Nitre
M. Cigáňová25.09.2014
25.09.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.