Priečinok Predpisy súvisiace so štúdiom

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Predpisy súvisiace so štúdiom.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Disciplinárny poriadok
04.12.2012
14.11.2014
Štipendijný poriadok
04.12.2012
14.11.2014
Študijný poriadok
R. Gálik
04.12.2012
14.11.2014
Poriadok poplatkov
04.12.201214.11.2014
Vnútorné predpisy k štátnym skúškam
04.12.2012
14.11.2014
Vykonávacie predpisy k študijnému poriadku
04.12.201214.11.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.