Priečinok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2014/2015F. Adamovský25.05.2016
25.05.2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2013/2014
F. Adamovský24.11.201403.07.2015
Prezentácia k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2012/2013
F. Adamovský18.11.2013
18.11.2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2012/2013
F. Adamovský18.11.2013
18.11.2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012
02.07.201302.07.2013
Prezentacia k Správe o VVČ 2011-2012
F. Adamovský
12.12.2012
12.12.2012
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012F. Adamovský
12.12.2012
12.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.