Priečinok Aktuality a oznamy

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Aktuality a oznamy.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Študentská časť AS FEŠRR a študentská časť AS SPU za FEŠRR
22.10.201322.10.2013
Zápis o priebehu volieb do Študentskej časti Akademického senátu FEŠRRI. Takáč
22.10.2013
22.10.2013
Správa o činnosti AS FEŠRR
L. Gabríny12.12.201212.12.2012
Správa o činnosti AS za rok 2010
L. Gabríny12.12.201212.12.2012
Hodnotenie FEŠRR - ARRA za rok 2010
L. Gabríny
12.12.2012
12.12.2012


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.